ابراهیم ایران نژاد

مدیر عامل شرکت سهامی ارزیابان خسارت بیمه ای ایرانیان پوشش
(نخستین شرکت ارزیابی خسارت بیمه مرکزی)

     
 
 

پروفایل شخصی مهندس ابراهیم ایران نژاد

 
 
 
     
 
 
 

 

 

 

 
 
 
     
     
 
 
 

اطلاعات تماس با مهندس ابراهیم ایران نژاد

 

ایمیل: iran044@yahoo.com

تلفن: 999 الی 84229000 - 021 (هزار خط) داخلی 600

تلفن مرکز: 84228 - 021

وب سایت: www.ipinsur.ir

 
 
 
 
     
     
 

ابراهیم ایران نژاد